Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, November 13, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 66/2014 ಕಲಂ. 279, 338, 304(ಎ) ಸಹಿತ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.
ದಿನಾಂಕ 08-11-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರದೀಪ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಮೂರು ಜನರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಇವರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಲು ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೊಟಲ್ ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ನಾವು ಕಾರಿನಿಂದ  ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಕಾರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಈತನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಗದಗ-ಹೊಸಪೇಟೆ ಎನ್.ಹೆಚ್-63 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಮಾಡಿ ವಾಪಾಸ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ KA 37 / Q 5360 ನೇದ್ದರ ಸವಾರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಇತನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಇವರಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 66/2014 ಕಲಂ. 279, 338  ಐಪಿಸಿ ರೆ/ವಿ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ, ವಯಸ್ಸು 40 ವರ್ಷ ಜಾ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಉ: ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾ: ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗಂಗಾವತಿ ಜಿ: ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಿವ ಕೃಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 12-11-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಿವಕೃಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ವಸೂಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಾ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗಂಗಾವತಿ ಇವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶಿವಕೃಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 12-11-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.  
2) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 301/2014 ಕಲಂ. 78(3) ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:.
¢£ÁAPÀ:- 12-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:45 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 12-11-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.¹. 386, 180 J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦.¸ÁºÉçgÀÄ ºÁUÀÆ ¹.¦L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸Á¥ÀlÖtzÀ HgÀ ªÀÄÄAzÉ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, G½zÀ d£ÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹QÌ©zÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ azÀA§gÀ ±ÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÉʱÀågÀÄ G: ºÉÆÃl¯ï ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 525/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß zÉÆgɬÄvÀÄ. F §UÉÎ ¸ÀAeÉ 5:30 jAzÀ 6:15 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
3) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 300/2014 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.
¢£ÁAPÀ:- 12/11/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ @ K¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì: 20 ªÀµÀð eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: EAzÀªÁ¹ vÁ: UÀzÀéªÁ® f: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ f¯Éè (J.¦.) ºÁ:ªÀ: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV  £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmɬÄAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸Ëd£Àå 2 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ±Éqï£À ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄUÉ PÁtĪÀAvÉ DqÀ®Ä ©lÄÖ ElÖAV §nÖ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ElÖAV §nÖ¬ÄAzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÀzÉÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Dl DqÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀݼÀÄ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgï £ÀA§gï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÄùÛçAiÀiÁzÀ DzÀA vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ¸Á: dªÀÄ䮢¤ß f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ, EªÀgÀÄ £ÉÆÃr CzÀgÀ £ÀA§gï PÉ.J-37/n.©-0820 CAvÁ EgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁd¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁQ £ÀAvÀgÀ FUÀ vÀqÀªÁV F zÀÆgÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
4) ಕುಕನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 136/2014 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.
¢£ÁAPÀ:12-11-2014 gÀAzÀÄ 4-00 JJAPÉÌ vÀ¼ÀPÀ¯ï¢AzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ ¸Á:¨Á£Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀ¼ÀPÀ¯ï ºÀwÛgÀ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è mÁmÁ «Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¹, £ÀAvÀgÀ, ªÀÄÈvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä ¸Á:ºÉÆ£ÀÄßt¹ EªÀgÀÄ 8-00 JJAPÉÌ MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:12-11-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA:PÉJ;37 J;3498 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸À«ð¹AUï ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆ£ÀÄßt¹¬ÄAzÀ UÀzÀUÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, zÁjAiÀÄ°è 3-30 JJAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¼ÀPÀ¯ï ¸À«ÄÃ¥À UÀzÀUÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:n.J£ï-28/ J©-7949 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQ̺ÉÆqɹ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀÄä zÉÆqÀا¸À¥Àà @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¦qÀØ¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä, ªÀ:30ªÀµÀð, ¸Á:ºÉÆ£ÀÄßt¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  PÁgÀt, ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 8-45 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                                  
5) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 136/2014 ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ.

ದಿನಾಂಕ:-13-11-2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆನಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಂಗಾರಿ ವಯಾ;-45 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ. ಹಿರೇವೆಂಕಲಕುಂಟ ತಾ. ಯಲಬುರ್ಗಾ ಇತನು ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:-12-11-2014 ರಂದು ಸದರಿ ಶರಣಪ್ಪಇತನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ- 34/ ಎಲ್- 8562 ನೆದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿರೇವೆಂಕಲಕುಂಟಾದಿಂದ ಕಾರಟಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರಟಗಿಯಿಂದ ಹಿರೇವೆಂಕಲಕುಂಟಾಕ್ಕೆ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಟಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಸದರಿ ಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ಕಾರಟಗಿ ಗುಡೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕೆಸರಡ್ಡಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ತಾನು ಗದ್ದೆಯ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಗೂಡುರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂಬುವವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂದಿಕರು ಬಂದು ನೋಡಲು ವಿಷಯ ನಿಜವಿತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ- 34/ ಎಲ್- 8562 ನೆದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು  ಹೋಗಿ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ ತಾನು ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008