Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, August 13, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 137/2015  ಕಲಂ 78(3) Karnataka Police Act.
ದಿನಾಂಕ: 12-08-2015 ರಂದು 07-05 ಪಿ.ಎಂ.ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರು  ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ವರದಿ, ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 05-15 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಷ್ಠಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟ  ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಪಂಚರಾದ 1) ಫಕೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ 2] ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಹಿರೇಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹರಿಜನ  ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ:ನೆರಬೆಂಚಿ ರವರನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಹೆಚ್.ಸಿ-63 ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ, ಪಿ.ಸಿ-105 ಶರಣಪ್ಪ, ಪಿ.ಸಿ.109 ಅಮರೇಶ, ಪಿ.ಸಿ-1156 ಸಂಗಮೇಶ,ಪಿ.ಸಿ-344 ಸಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ .ಪಿ.ಸಿ-38 ಶಿವಕುಮಾರ  ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪನಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ 05-15 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ  ಜೀಪ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾವು ಒಮ್ಮಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ರೇಡ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಟಕಾ ಬರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದವನು ಸಹ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಹೆಸರು ಕಾಸೀಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಹರಿಜನ ವಯಾ 38 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹಿಂದೂ ಮಾದರ ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ನೆರೆಬೆಂಚಿ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದರಿಯವರು ಜನರಿಂದ ಪಣವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ತಾನು ಮಟ್ಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಅಂಗ ಜಡತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 2,280=00 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟ್ಕಾ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚೆಲಕಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂ:ಕಿ:500=00 ರೂ:ಗಳಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿನ್ನು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾನ್ವಿ ಸಾ.ತೆಗ್ಗಿನ ಓಣಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಇತನಿಗೆ ಕೊಡುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು. ಈ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 12-08-2015  ರಂದು 05-30 ಪಿ.ಎಂ ದಿಂದ 06-30 ಪಿ.ಎಂ ವರೆಗೆ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಆರೋಪಿತನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲುಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:137/2015 ಕಲಂ 78 [3] ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ.ಮತ್ತು 420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
2) ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 179/2015  ಕಲಂ 379 ಐ.ಪಿ.ಸಿ :.

ದಿನಾಂಕಃ 12-08-2015 ರಂದು  7-45 P.M ಗಂಟೆಯ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ PÀ¯Áåt¥Àà vÀA¢ ±ÀAPÀæ¥Àà »gÉÃUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ- 50 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á- eÉ.¦.£ÀUÀgÀ PÁgÀlV vÁ-UÀAUÁªÀw PÉÆqÀĪÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁUÉÆåÃzsÀAiÀÄ  CmÉÆêÉÆnªï °. ºÉƸÀ¥ÉmÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ- 15 dįÉÊ-2015 gÀAzÀÄ 58,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ Rjâ¹zÀÄÝ  CzÀgÀ  mÉA¥ÀgÀªÀj £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå KA-35/NT003299/2015-2016 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀgÀ ENGINE NUMBER- JF50ET2391819 CHASSISS NO- ME4JF50EFT390971  MODEL- 05/2015  CAvÁ EzÀÄÝ CzÀÄ ©½AiÀħtÚ¢gÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀgï £À£Àß ºÉÆAqÁ AiÀiÁQÖªï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ  ¢£Á®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ  ¤°è¸ÀÄwÛzÉÝãÀÄ. CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ-31-07-2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝêÀÅ.  ¢£ÁAPÀ-01-08-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è  AiÀiÁgÉÆà £À£Àß  ºÉÆAqÁ DåQÖªï  3f ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ £ÁªÀÅ C°èAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUɺÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢®è. PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ mÉA¥ÀgÀªÀj £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉå KA-35/NT003299/2015-2016   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. ¸ÀzÀj £À£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÁgÀlV, ¹AzsÀ£ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr  ¹UÀzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ  ¦ügÁå¢ PÉÆqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁvgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008